Biopati

Biopati

Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. I biopati finner vi årsaken til problemene og behandler dem ved å tilrettelegge et best mulig miljø i kroppen, slike at den kan helbrede seg selv.
Biopati har sine røtter fra østen, satt i system med vestlige, forskningsbaserte metoder. Biopati handler om å gjenopprette balanse og likevekt i kroppen. Metoden vi jobber etter, er forankret i østlig medisinsk filosofi og teori, der vi er opptatte av hvorfor sykdom utvikles i kroppen.
I biopatien ser vi det slik at sykdom ofte ikke kommer over natten, men er noe som har utviklet seg over tid, og består av en kombinasjon mellom arvelig disposisjon og påførte belastninger. Påførte belastninger kan være feil kosthold, mye stress og miljøgifter. Det fantastiske er at dette kan vi gjøre noe med, så lenge vi vet hva og hvordan, samt har en forståelse om hvorfor kroppen reagerer som den gjør.
Når du kommer til meg, er jeg derfor opptatt av å finne årsaken til dine plager, og jeg behandler aldri et enkelt symptom, men hele mennesket.
Hvert menneske er individuelt, og skal behandles individuelt.
Biopatien ser på mennesket som en helhetlig og dynamisk fungerende helhet, og vi mener at kroppen til enhver tid jobber for å være i balanse.
Biopatien kartlegger ubalanser, støtter opp kroppen, og tilrettelegger for best mulig miljø. Slik at kroppen kan helbrede seg selv, og oppnå homeostase, som betyr helse. Kroppen vår er fantastisk! Jeg ser på symptomer som at kroppen forteller oss at noe er i ulage. Lærer vi oss å lytte til disse signalene, kan helsen vår komme tilbake til balanse.

 

Hvem kan ha nytte av biopati?
Sliter du med plager som: fordøyelsesbesvær, hormonelle ubalanser, allergier, smerter i ledd, eller andre kroniske plager, kan du ha nytte av biopati. Disse symptomene er ofte kroppen som kommuniserer et dypereliggende problem. Ønsker du å forebygge, bedre helsen, eller få et personlig sammensatt kostprogram eller veiledning, kan jeg også hjelpe deg. Ta kontakt, så finner vi ut om jeg kan hjelpe deg å nå dine mål!

Hva skjer i første møtet?
Når du kommer til meg første gang, går vi gjennom en samtale, der vi kartlegger din helse. I tillegg tar vi ulike prøver. Sammen finner vi ut av et behandlingsforløp slik at vi kan få best mulige resultater. I behandlingen kan det forekomme bruk av kosthold og kosttilskudd, urter, immunterapi, øreakupunktur og soneterapi. Mitt mål som terapeut er at du får resultater, samt bedre kunnskap om egen helse og kropp. Jeg tar deg trygt igjennom hele prosessen, og møter deg der du er. Denne behandlingsformen handler om et samarbeid mellom terapeut og pasient, og er essensielt for gode resultater. Konsultasjonen kan gjennomføres både digitalt, eller på klinikken i Oslo.

Førstegangskonsultasjonen kan utføres både på klinikken, men også digitalt.

Hvilke verktøy bruker en biopat/naturopat?
I hovedsak er samtalen mitt viktigste verktøy for å kartlegge helsen din. Dette blir satt sammen i et system, slik at vi har en forståelse om årsaken til hvorfor dine plager har oppstått. I tillegg bruker jeg irisanalyse, tungeanalyse, soneterapi, øreakupunktur, og ulike blodtester, blant annet mørkefeltsmikroskop og polysantest, for å bekrefte eller avkrefte anamnesen. Etter alt er satt i system og kuren er ferdig, jobber vi videre sammen normalt over 5-6 uker, slik at kroppen får mulighet til å respondere. Underveis holder vi kontakt og foretar eventuelle justeringer.

 

All copyrights reserved Naturmedisinforalle 2023.

Biopati